Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych.

15/11/2018
Poszerzenie granic miasta Rzeszowa o Miłocin i Matysówkę.

Przetarg nieograniczony

01/04/2016
Mapa numeryczna dla obrębu Świlcza

Przetarg nieograniczony

31/03/2016
Mapa numeryczna dla obrębu Malawa

Wzór podania o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

20/05/2015
Z dniem 19.05.2015 wprowadza się nowy wniosek o wykazanie w operacie ewidencji gruntów i budynków konturu obszaru zabudowanego, zmian powierzchni i granicy działek.

Przetarg nieograniczony

13/05/2015
Mapa numeryczna dla obrębów : Białka, Futoma, Lecka i Piątkowa