Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849
belkajasna

skrytka ePUAP:
/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Informujemy że w związku z poszerzeniem granic administracyjnych miasta Rzeszowa od dnia 01.01.2019r. o obręby Matysówka i Miłocin, operaty techniczne dotyczące w/w obrębów przekazane do PODGiK przed dniem 14.12.2018r. będą poddane weryfikacji i włączone do pzgik, gdy wynik weryfikacji będzie pozytywny. Natomiast operaty techniczne przekazane do PODGiK po dniu 14.12.2018r. będą weryfikowane w miarę możliwości kontrolujących. Operaty techniczne niezweryfikowane do końca br. w dniu 02.01.2019r. przekazane zostaną wg właściwości do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa.