Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

belkajasna
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849
 
belkajasna

skrytka ePUAP:
/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Przetarg nieograniczony

25/01/2015
Mapa numeryczna dla obrębów : Błędowa Tyczyńska, Harta, Łubno, Wyręby, Zabratówka

GEOPORTAL

06/10/2014
W dniu 10.10.2014r. PODGiK w Rzeszowie uruchamia serwis:https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl. Kody teryt

GEOPORTAL

02/09/2014
Działa GEOPORTAL - tryb publiczny

INFORMACJA

02/09/2014
Stanowisko komputerowe z dostępem do internetu

Ogłoszenie o zebraniu dot. modernizacji ewidencji gruntów wsi Nowa Wieś

30/05/2014
Ogłoszenie o zebraniu dot. modernizacji ewidencji gruntów wsi Nowa Wieś