Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

 tel. +48 178614849
fax +48 178626660
 

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Dokumenty dla gmin i podmiotów publicznych:

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego

(gmina, podmiot publiczny)

pdf  word

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - czysty

 

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (dostęp online - Geoportal) - przykładowe wypełnienie  

  

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (pliki EWMAPA, EWOPIS) - przykładowe wypełnienie

  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU GEOPORTAL dotyczący wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu w trybie chronionym
 

_________________________________________________________________________________________

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego - Portal Rzeczoznawcy
Proszę wypełnić i złożyć w PODGIK w Rzeszowie. W części "adres" proszę wpisać adres prowadzonej działalności wg. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   

  word