Dokumenty dla gmin i podmiotów publicznych:

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego

(gmina, podmiot publiczny)

pdf  word

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - czysty

 

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (dostęp online - Geoportal) - przykładowe wypełnienie  

  

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (pliki EWMAPA, EWOPIS) - przykładowe wypełnienie

  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU GEOPORTAL dotyczący wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu w trybie chronionym
 

_________________________________________________________________________________________

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego - Portal Rzeczoznawcy
Proszę wypełnić i złożyć w PODGIK w Rzeszowie. W części "adres" proszę wpisać adres prowadzonej działalności wg. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   

  word