Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849
belkajasna

skrytka ePUAP:
/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Dokumenty dla gmin i podmiotów publicznych:

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego

(gmina, podmiot publiczny)

pdf  word

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - czysty

 

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (dostęp online - Geoportal) - przykładowe wypełnienie  

  

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (pliki EWMAPA, EWOPIS) - przykładowe wypełnienie

  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU GEOPORTAL dotyczący wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu w trybie chronionym
 

_________________________________________________________________________________________

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego - Portal Rzeczoznawcy
Proszę wypełnić i złożyć w PODGIK w Rzeszowie. W części "adres" proszę wpisać adres prowadzonej działalności wg. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   

  word