WAŻNE!!!  ( dotyczy automatycznej obsługi zgłoszenia )
W przypadku zamówienia danych z poz. 10.1 oraz 13.3 Wykonawca prac nie otrzyma pliku pdf z mapą zasadniczą lub ewidencyjną tak jak dotychczas lecz należy pobrać "Raster mapy ewidencyjnej" lub " Raster mapy zasadniczej" z opcji Eksport mapy do postaci rastrowej GeoTIFF lub samodzielnie przygotować plik pdf.

WAŻNE!!!

Przypominamy, że moduł zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych dla wykonawców prac geodezyjnych  połączony jest bezpośrednio z programem Ośrodek służącym do prowadzenia bazyPODGiK. W związku z tym prosimy, aby przy wypełnianiu zgłoszenia internetowego:

- w pkt. 13 NAZWA OBIEKTU wpisywać miejscowość oraz numer działki / działek 

1 

Wszelkich innych dodatkowych informacji służącym tylko i wyłączenie Wykonawcom prac prosimy nie wpisywać w tym punkcie!!!

 

Ogólna instrukcja zgłaszania prac geodezyjnych

czytaj  

 

1. WYBÓR OPCJI "AUTOMATYCZNEJ GENERACJI Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO)

czytaj

2. KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNYCH EKSPORTÓW Z EWMAPY

3. POBIERANIE DANYCH OPISOWYCH EGIB


4. EKSPORT MAPY DO GEOTIFFA


5. WYDRUK MAPY DO PLIKU PDF

 

6. POBIERANIE MAPY PRZEGLĄDOWEJ OSNOWY