Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

 tel. +48 178614849
fax +48 178626660
 

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
  • Główny Księgowy
  • Oddział ewidencji gruntów i budynków
  • Oddział dokumentacji i kartografii
  • Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej
  • Samodzielne stanowisko ds. informatycznych
  • Zespół ds. obsługi powiatowej bazy GESUT