Do zakresu działania Zespołu ds. obsługi powiatowej bazy GESUT należy:

 

  1. obsługa kancelaryjna Zespołu w zakresie przyjmowania dokumentacji do uzgodnienia i wstępnego opiniowania, a także przygotowania opinii uzgadniających,
  2. prowadzenie ewidencji uzgodnionych dokumentacji projektowych, gromadzenie i przechowywanie w zasobach archiwalnych,
  3. nanoszenie uzgodnionych lokalizacji urządzeń nad- i podziemnych oraz innych obiektów budowlanych na mapach do celów projektowych,
  4. przyjmowanie interesantów i udzielanie konsultacji w sprawach rozpatrywanych przez Zespół,
  5. udostępnianie dokumentacji projektowych wykonawcom prac geodezyjnych i projektowych,
  6. naliczanie i ewidencjonowanie opłat za uzgadnianie dokumentacji projektowych oraz za udostępnianie zasobu archiwalnego.