RODZAJ DOKUMENTU

Microsoft
Office

Adobe
Reader

PDF

WNIOSEK o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego
- Portal Geodety
(geodeta wypełnia wniosek i składa w PODGIK w Rzeszowie)

 

word

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych

excel

pdf

 Wzór wypełnienia zgłoszenia prac geodezyjnych
   
 Wzór podania o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
   

ZAWIADOMIENIE
o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych

word

Arkusz danych ewidencyjnych budynków

Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych    
 WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO