SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBSZARÓW SCALENIA
UDOSTĘPNIONY JEST NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W RZESZOWIE

czytaj

 

 

Do WYKONAWCÓW Prac Geodezyjnych:

Informujemy, że roboty geodezyjne dotyczące:
podziałów, synchronizacji, oraz map do celów projektowych (dotyczy granic nieruchomości),
na obiektach objętych scaleniem należy uzgodnić z kierownikami grup scaleniowych.
Kierownik grupy scaleniowej potwierdzi uzgodnienie
na zgłoszeniu pracy geodezyjnej przed rejestracją w PODGiK.

 

Telefony kontaktowe do kierowników grup scaleniowych:

  1. Harta - Henryk Stybel (17/2301465)
  2. Nowa Wieś - Józef Ozimek (607033228)
  3. Terliczka  - Józef Ozimek (607033228)
  4. Zaczernie (część) - Józef Ozimek (607033228)
  5. Łąka (część) - Józef Ozimek (607033228)
  6. Łukawiec (część) - Józef Ozimek (607033228)
  7. Rudna Mała (część) - Dariusz Dziedzic (692282361), Dariusz Standzoń (503722341)