Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

belkajasna
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849
 
belkajasna

skrytka ePUAP:
/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBSZARÓW SCALENIA
UDOSTĘPNIONY JEST NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W RZESZOWIE

czytaj

 

 

Do WYKONAWCÓW Prac Geodezyjnych:

Informujemy, że roboty geodezyjne dotyczące:
podziałów, synchronizacji, oraz map do celów projektowych (dotyczy granic nieruchomości),
na obiektach objętych scaleniem należy uzgodnić z kierownikami grup scaleniowych.
Kierownik grupy scaleniowej potwierdzi uzgodnienie
na zgłoszeniu pracy geodezyjnej przed rejestracją w PODGiK.

 

Telefony kontaktowe do kierowników grup scaleniowych:

  1. Harta - Henryk Stybel (17/2301465)
  2. Nowa Wieś - Józef Ozimek (607033228)
  3. Terliczka  - Józef Ozimek (607033228)
  4. Zaczernie (część) - Józef Ozimek (607033228)
  5. Łąka (część) - Józef Ozimek (607033228)
  6. Łukawiec (część) - Józef Ozimek (607033228)
  7. Rudna Mała (część) - Dariusz Dziedzic (692282361), Dariusz Standzoń (503722341)